Metodologie și documente


Criterii de selecție / admitere

Program de studiuTip/probe de concursCriteriile de selecţie
Aplicaţii avansate în inginerie electricăConcurs de admitere mixt/ Probă oralăMedia obţinută la examenul de licenţă (diplomă)
Proba de verificare a cunoștințelor de domeniu și, eventual,
complementare notată cu Admis/respins
Ingineria şi managementul gazelor naturaleConcurs de admitere mixt/ Probă oralăMedia obţinută la examenul de licenţă (diplomă)
Proba de verificare a cunoștințelor de domeniu și, eventual,
complementare notată cu Admis/respins
Sisteme CAD-CAE-CAM în deformarea plasticăConcurs de admitere mixt/ Probă oralăMedia obţinută la examenul de licenţă (diplomă)
Proba de verificare a cunoștințelor de domeniu și, eventual,
complementare notată cu Admis/respins
Structura, programarea și mentenanța sistemelor CNCConcurs de admitere mixt/ Probă oralăMedia obţinută la examenul de licenţă (diplomă)
Proba de verificare a cunoștințelor de domeniu și, eventual,
complementare notată cu Admis/respins
Logistică industrialăConcurs de admitere mixt/ Probă oralăMedia obţinută la examenul de licenţă (diplomă)
Proba de verificare a cunoștințelor de domeniu și, eventual,
complementare notată cu Admis/respins
Sisteme şi tehnologii inteligente de fabricaţieConcurs de admitere mixt/ Probă oralăMedia obţinută la examenul de licenţă (diplomă)
Proba de verificare a cunoștințelor de domeniu și, eventual,
complementare notată cu Admis/respins
Managementul afacerilor industrialeConcurs de admitere mixt/ Probă oralăMedia obţinută la examenul de licenţă (diplomă)
Proba de verificare a cunoștințelor de domeniu și,
eventual, complementare notată cu Admis/respins
Managementul proiectelor europeneConcurs de admitere mixt/ Probă oralăMedia obţinută la examenul de licenţă (diplomă)
Proba de verificare a cunoștințelor de domeniu și,
eventual, complementare notată cu Admis/respins
Managementul calităţiiConcurs de admitere mixt/ Probă oralăMedia obţinută la examenul de licenţă (diplomă)
Proba de verificare a cunoștințelor de domeniu și, eventual,
complementare notată cu Admis/respins
Embedded Systems - (în limba engleză)Concurs de admitere mixt/ Probă oralăMedia obţinută la examenul de licenţă (diplomă)
Proba de verificare a cunoștințelor de domeniu notată
cu Admis/respins
Probă de competenţă lingvistică eliminatorie
Advanced Computing SystemsConcurs de admitere mixt/ Probă oralăMedia obţinută la examenul de licenţă (diplomă)
Proba de verificare a cunoștințelor de domeniu notată
cu Admis/respins
Probă de competenţă lingvistică eliminatorie
Ingineria calculatoarelor în aplicaţii industrialeConcurs de admitere mixt/ Probă oralăMedia obţinută la examenul de licenţă (diplomă)
Proba de verificare a cunoștințelor de domeniu și, eventual,
complementare notată cu Admis/respins

Locuri scoase la concurs pentru sesiunea de toamna

DomeniuProgram de studiuLocuri
BUGET Români,
UE, SEE
Locuri
TAXĂ Români,
UE, SEE
Grant
sub-
ventionat
de ULBS
Domenii
prioritare
RROMI
BUGET
BUGET
Rep. Mold +
Diaspora
CU BURSA
BUGET
Rep. Mold +
Diaspora
FARA BURSA
Inginerie electricăAplicaţii avansate în inginerie electrică15140600
Mine, petrol și gazeIngineria şi managementul gazelor naturale1590600
Inginerie industrialăSisteme CAD-CAE-CAM în deformarea plastică152005010
Inginerie industrialăStructura, programarea și mentenanța sistemelor CNC15190600
Inginerie industrialăLogistică industrială12140400
Inginerie industrialăSisteme şi tehnologii inteligente de fabricaţie152005021
Inginerie și managementManagementul afacerilor industriale15200000
Inginerie și managementManagementul proiectelor europene17230000
Inginerie și managementManagementul calităţii17230000
Calculatoare și tehnologia informațieiEmbedded Systems - (în limba engleză)15150500
Calculatoare și tehnologia informațieiAdvanced Computing Systems15150500
Calculatoare și tehnologia informațieiIngineria calculatoarelor în aplicaţii industriale15300500

Taxe de școlarizare

Program de studiuTaxă de școlarizare
Aplicaţii avansate în inginerie electrică3660
Ingineria şi managementul gazelor naturale3660
Sisteme CAD-CAE-CAM în deformarea plastică3660
Structura, programarea și mentenanța sistemelor CNC3660
Logistică industrială3660
Sisteme şi tehnologii inteligente de fabricaţie3660
Managementul afacerilor industriale3660
Managementul proiectelor europene3660
Managementul calităţii3660
Embedded Systems - (în limba engleză)3660
Advanced Computing Systems3660
Ingineria calculatoarelor în aplicaţii industriale3660

Calendar

Etapa I
● înscrieri: 15 – 20 iulie 2019
● proba de competenţă lingvistică: 23 iulie 2019
● proba orală: 24 – 25 iulie 2019
Etapa II
● 9 – 14 sept. 2019
● proba de competenţă lingvistică: 15 septembrie 2019
● proba orală: 16 – 18 septembrie 2019
● rezultate (etapele II și II): 19 septembrie 2019
● confirmarea locului: 20-23 sept. 2019 (cu excepția zilei de duminică, 22 septembrie)
● rezultate finale: 24 septembrie 2019


Statistici înscrieri


Rezultate

Rezultatele inițiale și finale pentru admiterea in anul universitar 2019-2020 vor fi publicate pe pagina web a facultății

Arhivă


Contact