Metodologie


Criterii de selecție / admitere

Program de studiuTip/probe de concursCriteriile de selecţie
Asigurarea calității și siguranței alimentelorConcurs de admitere mixt / Probă orală100% Media obţinută la examenul de licenţă (diplomă)
Proba de verificare a cunoștințelor de domeniu notată cu Admis/Respins
Managementul procesării moderne a alimentelorConcurs de admitere mixt / Probă orală100% Media obţinută la examenul de licenţă (diplomă)
Proba de verificare a cunoștințelor de domeniu notată cu Admis/Respins
Managementul dezvoltării durabile a zonei ruraleConcurs de admitere mixt / Probă orală100% Media obţinută la examenul de licenţă (diplomă)
Proba de verificare a cunoștințelor de domeniu notată cu Admis/Respins
Managementul protecției mediului agricolConcurs de admitere mixt / Probă orală100% Media obţinută la examenul de licenţă (diplomă)
Proba de verificare a cunoștințelor de domeniu notată cu Admis/Respins

Locuri rămase scoase la concurs pentru sesiunea de toamna

DomeniuProgram de studiuCapacitate
instituțională
(HG 117/2017)
Locuri
BUGET Români,
UE, SEE
Locuri
TAXĂ Români,
UE, SEE
Grant
sub-
ventionat
de ULBS
Domenii
prioritare
RROMI
BUGET
BUGET
Rep. Mold +
Diaspora
CPLCPV
Ingineria produselor alimentareAsigurarea calității și siguranței alimentelor100 (*)03000000
Ingineria produselor alimentareManagementul procesării moderne a alimentelor100 (*)011000100
AgronomieManagementul dezvoltării durabile a zonei rurale100 (*)09000100
AgronomieManagementul protecției mediului agricol100 (*)07000100

(*) număr de locuri cumulat pentru tot domeniul programului de studiu


Taxe, credite, contact

Program de studiuTaxă de școlarizare
Asigurarea calității și siguranței alimentelor3000
Managementul procesării moderne a alimentelor3000
Managementul dezvoltării durabile a zonei rurale3000
Managementul protecției mediului agricol3000

Calendarul concursului de admitere

Sesiunea 1 (vară)
● înscrieri: 13 – 14 și 16-19 iulie 2018
● proba orală: 20 iulie 2018, începând cu ora 8:00
● rezultate: 23 iulie 2018
● confirmarea locului: 24-27 iulie 2018
● rezultate finale: 30 iulie 2018

Sesiunea 2 (toamnă)
● înscrieri: 10-15 sept. 2018
● proba orală: 17 sept. 2018, începând cu ora 10:00
● rezultate: 18 sept. 2018
● confirmarea locului: 19-20 sept. 2018
● rezultate finale: 21 sept 2018


Statistici înscrieri


Rezultate


Arhivă


Contact