Metodologie și documente


Criterii de selecție / admitere

Program de studiuTip/probe de concursCriteriile de selecţie
Conservare şi restaurareConcurs mixt• Probă eliminatorie:
Interviu (mapă
minimum 10 lucrări) –
notat cu admis/
respins;
• 100% Media generală la
examenul de
Bacalaureat
Studiul patrimoniului și managementul bunurilor culturaleConcurs de admitere pe bază de dosareMedia obţinută la examenul de bacalaureat (100%)
Asistenţă socialăConcurs de admitere pe bază de dosareMedia obţinută la examenul de bacalaureat (100%)
IstorieConcurs de admitere pe bază de dosareMedia obţinută la examenul de bacalaureat (100%)
PsihologieConcurs de admitere pe bază de dosareMedia obţinută la examenul de bacalaureat (100%)
Relaţii internaţionale şi studii europeneConcurs de admitere pe bază de dosareMedia obţinută la examenul de bacalaureat (100%)
Resurse umaneConcurs de admitere pe bază de dosareMedia obţinută la examenul de bacalaureat (100%)
SociologieConcurs de admitere pe bază de dosareMedia obţinută la examenul de bacalaureat (100%)
Comunicare şi relaţii publiceConcurs de admitere pe bază de dosare•50% media obținută la
examenul de
bacalaureat
•50% nota de la proba
E)a) de la exam
JurnalismConcurs de admitere pe bază de dosare•50% media obținută la
examenul de
bacalaureat
•50% nota de la proba
E)a) de la exam
Studii de securitateConcurs de admitere pe bază de dosareMedia obţinută la examenul de bacalaureat (100%)
Ştiinţe politiceConcurs de admitere pe bază de dosareMedia obţinută la examenul de bacalaureat (100%)
Teologie protestantă pastoral (în limba germană)Concurs de admitere pe bază de dosareMedia obţinută la examenul de bacalaureat (100%)
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar în limba românăConcurs mixt•probe eliminatorii:
aptitudini muzicale,
aptitudini plastice,
coordonare motrică,
dicţie;
•proba de concurs (limba
română și aritmetică) -
cu o pondere de 40%
din media generală. La
proba de concurs (limba
română și aritmetică)
participă toți candidații
înscriși în concurs
•media obţinută la
examenul de
bacalaureat - cu o
pondere de 60% din
media generală
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar în limba română (ID)Concurs mixt•probe eliminatorii:
aptitudini muzicale,
aptitudini plastice,
coordonare motrică,
dicţie;
•proba de concurs (limba
română și aritmetică) -
cu o pondere de 40%
din media generală. La
proba de concurs (limba
română și aritmetică)
participă toți candidații
înscriși în concurs
•media obţinută la
examenul de
bacalaureat - cu o
pondere de 60% din
media generală
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar în limba germanăConcurs mixt• probe eliminatorii:
aptitudini muzicale,
aptitudini plastice,
coordonare motrică,
dicţie;
• proba de concurs
(limba germana) - cu o
pondere de 40% din
media generală;
•media obţinută la
examenul de
bacalaureat - cu o
pondere de 60% din
media generală.

Locuri scoase la concurs pentru sesiunea de toamna

Program de studiuDomeniuLocuri
BUGET Români,
UE, SEE
Locuri
TAXĂ Români,
UE, SEE
Grant
sub-
ventionat
de ULBS
Domenii
prioritare
Absolventi
licee
mediu rural
Formare cadre didacticeRROMI
BUGET
BUGET
Rep. Mold +
Diaspora
CU BURSA
BUGET
Rep. Mold +
Diaspora
FARA BURSA
Conservare şi restaurareArte vizuale241001**
Studiul patrimoniului și managementul bunurilor culturaleStudiul patrimoniului (Heritage Studies)1101001**
Asistenţă socialăAsistență socială0420000**
IstorieIstorie2181020**
PsihologiePsihologie000000**
Relaţii internaţionale şi studii europeneRelații internaționale și studii europene6310000**
Resurse umaneSociologie0430000**
SociologieSociologie0520000**
Comunicare şi relaţii publiceȘtiințe ale comunicării0290000**
JurnalismȘtiințe ale comunicării3291000**
Studii de securitateȘtiințe politice0250000**
Ştiinţe politiceȘtiințe politice3215010**
Teologie protestantă pastoral (în limba germană)0200000
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar în limba românăȘtiințe ale educației017000000
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar în limba română (ID)Științe ale educației27
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar în limba germanăȘtiințe ale educației013000400

Taxe de școlarizare

Program de studiuTaxă de școlarizare
Conservare şi restaurare3090
Studiul patrimoniului și managementul bunurilor culturale2800
Asistenţă socială2600
Istorie2800
Psihologie2800
Relaţii internaţionale şi studii europene2800
Resurse umane2800
Sociologie2600
Comunicare şi relaţii publice2800
Jurnalism2700
Studii de securitate2800
Ştiinţe politice2600
Teologie protestantă pastoral (în limba germană)2800
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar în limba română2800
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar în limba română (ID)2800
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar în limba germană2800

Calendar

Concurs de admitere pe bază de dosare
Sesiunea 1 (iulie)
• Perioada de înscriere:
15 – 22 iulie 2019 (cu excepția zilei de 21 iulie)
• Afişarea rezultatelor: 23 iulie 2019
• Contestații: 24 iulie 2019
• Liste după contestații: 24 iulie 2019
• Confirmare locuri: 25 – 27 iulie 2019
• Rezultate finale: 29 iulie 2019

Sesiunea 2 (septembrie)
• Perioada de înscriere: 9 – 14 septembrie 2019
• Afișarea rezultatelor: 17 septembrie 2019
• Contestații: 18 septembrie 2019
• Liste după contestații: 19 septembrie
• Confirmare locuri: 19 – 21 septembrie 2019
• Rezultate finale: 23 – 24 septembrie 2019

Concurs mixt
Sesiunea 1 (vară)
• Perioada de înscriere: 15 – 20 iulie 2019 –PIPP 15 – 22 iulie 2019 (cu excepția zilei de 21 iulie)
Conservare și restaurare
• Concurs: 20,22,23 iulie 2019 – PIPP 22,23 iulie 2019 – Conservare și restaurare
• Afişarea rezultatelor: 23 iulie 2019
• Contestații: 24 iulie 2019
• Liste după contestații: 24 iulie 2019
• Confirmare locuri: 25 – 27 iulie 2019
• Rezultate finale: 29 iulie 2019

Sesiunea 2 (toamnă)
• Perioada de înscriere: 9 – 14 septembrie 2019 – PIPP, Conservare și restaurare
• Concurs: 14,16,17 septembrie 2019 – PIPP 14 septembrie 2019 – Conservare și restaurare
• Afişarea rezultatelor: 17 septembrie 2019
• Contestații: 18 septembrie 2019
• Liste după contestații: 19 septembrie 2019
• Confirmare locuri: 19 – 21 septembrie 2019
• Rezultate finale: 23 – 24 septembrie 2019


Statistici înscrieri


Rezultate

Rezultatele inițiale și finale pentru admiterea in anul universitar 2019-2020 vor fi publicate pe pagina web a facultății

Arhivă


Contact