TAXA DE ADMITERE LICENTA SI MASTER:

  • 150 RON (toate facultățile cu excepția Facultății de Medicină)
  • 250 RON (Facultatea de Medicină)

TAXA DE ADMITERE DOCTORAT:

  • 250 RON

Se scutesc de la taxa de înscriere, pentru o singură dată într-o sesiune de admitere, următoarele categorii de candidați:
-copiii personalului didactic aflat în activitate
-angajații Universității „Lucian Blaga” din Sibiu și copiii angajaților care nu se încadrează în prevederea art. 24 al. 2;
-copiii pensionarilor care au fost angajați ai Universității „Lucian Blaga” din Sibiu;
-copiii personalului didactic pensionat sau decedat;
-orfanii de ambii părinți;
-tinerii proveniți din centrele de plasament sau din plasament familial;
-candidații cu dizabilități dovedite prin documente eliberate de organele abilitate de lege.

Scutirea de la plata taxei de înscriere nu presupune și scutirea de la plata taxelor de studii în cazul ocupării unui loc cu taxă

Taxele de înscriere la concursul de admitere nu se restituie

TAXA DE ÎNMATRICULARE: 25 RON


TAXA DE ȘCOLARIZARE

Cuantumul taxelor de școlarizare aferente studenților înmatriculați pe un loc cu taxă în anul I de studiu în anul universitar 2018-2019 la toate ciclurile de studii universitare a fost aprobat în Hotărârea Senatului nr 1856 din 26 aprilie 2018

Adobe Reader Hotărârea Senatului nr 1856 din 26 aprilie 2018

Adobe Reader Cuantum taxe de școlarizare 2018-2019

LICENȚĂ

FacultateProgram de studiuTaxă de școlarizare
Facultatea de TeologieTeologie ortodoxă pastorală3100
Facultatea de TeologieMuzică religioasă6000
Facultatea de DreptDrept3000
Facultatea de DreptDrept (ID)2900
Facultatea de DreptAdministrație publică3000
Facultatea de DreptAdministrație publică (ID)2800
Facultatea de Litere și ArteLimba şi literatura engleză - O limbă şi literatură modernă (franceză/ germană) sau Limba şi literatura română2700
Facultatea de Litere și ArteLimba şi literatura germană - O limbă şi literatură modernă (engleză/ franceză) sau Limba şi literatura română2700
Facultatea de Litere și ArteLimba şi literatura franceză - O limbă şi literatură modernă (engleză/ germană) sau Limba şi literatura română2700
Facultatea de Litere și ArteLimba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză/ franceză/ germană) ˙2700
Facultatea de Litere și ArteLimba şi literatura chineză – Limba şi literatura engleză2700
Facultatea de Litere și ArteLimbi moderne aplicate: Engleză, Germană, Franceză2700
Facultatea de Litere și ArteArtele spectacolului – Actorie10000
Facultatea de Litere și ArteArtele spectacolului – Coregrafie10000
Facultatea de Litere și ArteTeatrologie - Management cultural10000
Facultatea de Litere și ArteŞtiinţe ale informării şi documentării2700
Facultatea de Litere și ArteAn pregătitor pentru învăţarea limbii române5000
Facultatea de Științe Socio-UmaneConservare şi restaurare3000
Facultatea de Științe Socio-UmaneStudiul patrimoniului și managementul bunurilor culturale
Facultatea de Științe Socio-UmaneAsistenţă socială2500
Facultatea de Științe Socio-UmaneIstorie2750
Facultatea de Științe Socio-UmanePsihologie2750
Facultatea de Științe Socio-UmaneRelaţii internaţionale şi studii europene
Facultatea de Științe Socio-UmaneResurse umane2750
Facultatea de Științe Socio-UmaneSociologie2500
Facultatea de Științe Socio-UmaneComunicare şi relaţii publice2750
Facultatea de Științe Socio-UmaneJurnalism2600
Facultatea de Științe Socio-UmaneStudii de securitate2500
Facultatea de Științe Socio-UmaneŞtiinţe politice2500
Facultatea de Științe Socio-UmaneTeologie protestantă pastoral (în limba germană)2750
Facultatea de Științe Socio-UmanePedagogia învăţământului primar şi preşcolar în limba română2750
Facultatea de Științe Socio-UmanePedagogia învăţământului primar şi preşcolar în limba română (ID)2750
Facultatea de Științe Socio-UmanePedagogia învăţământului primar şi preşcolar în limba germană2750
Facultatea de InginerieCalculatoare3400
Facultatea de InginerieTehnologia informaţiei3400
Facultatea de InginerieIngineria şi protecţia mediului în industrie3400
Facultatea de InginerieIngineria sistemelor multimedia3400
Facultatea de InginerieIngineria transporturilor şi a traficului3400
Facultatea de InginerieElectromecanică3400
Facultatea de InginerieElectronică aplicată3400
Facultatea de InginerieMaşini unelte şi sisteme de producţie3400
Facultatea de InginerieTehnologia construcţiilor de maşini3400
Facultatea de InginerieTehnologia tricotajelor si confectiilor3400
Facultatea de InginerieIndustrial engineering (în limba engleză)3400
Facultatea de InginerieInginerie economică industrială3400
Facultatea de InginerieInginerie economică în domeniul mecanic3400
Facultatea de InginerieInginerie economică în domeniul mecanic (ID)3400
Facultatea de InginerieMecatronică3400
Facultatea de InginerieMecatronics (lb. Engleză)3400
Facultatea de InginerieRobotică3400
Facultatea de InginerieTransportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor3400
Facultatea de InginerieTransportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor (FR)3400
Facultatea de ȘtiințeBiologie3100
Facultatea de ȘtiințeEducație fizică și sportivă3100
Facultatea de ȘtiințeSport și performanță motrică3100
Facultatea de ȘtiințeInformatică3100
Facultatea de ȘtiințeMatematică - informatică3100
Facultatea de ȘtiințeEcological and Environmental Protection (în lb. engleză)3100
Facultatea de ȘtiințeEcologie și protecția mediului3100
Facultatea de MedicinăAsistenţă Medicală Generală4850
Facultatea de MedicinăFarmacie7150
Facultatea de MedicinăMedicină7150
Facultatea de MedicinăMedicină Dentară7150
Facultatea de MedicinăTehnică Dentară6600
Facultatea de ȘAIAPMIngineria produselor alimentare3500
Facultatea de ȘAIAPMIngineria produselor alimentare (ID)2900
Facultatea de ȘAIAPMControlul și expertiza produselor alimentare3500
Facultatea de ȘAIAPMInginerie și management în alimentația publică și agroturism3500
Facultatea de ȘAIAPMBiotehnologii pentru industria alimentară2900
Facultatea de ȘAIAPMIngineria și protecția mediului în agricultură2900
Facultatea de ȘAIAPMMontanologie2900
Facultatea de ȘAIAPMMontanologie (ID)2500
Facultatea de Științe EconomiceEconomia comerţului turismului şi serviciilor3200
Facultatea de Științe EconomiceEconomia comerţului turismului şi serviciilor (ID)2800
Facultatea de Științe EconomiceAdministrarea afacerilor (în limba engleză)/Bussiness Administration3200
Facultatea de Științe EconomiceFinanţe și bănci3200
Facultatea de Științe EconomiceFinanţe și bănci (ID)2800
Facultatea de Științe EconomiceManagement3200
Facultatea de Științe EconomiceManagement (ID)2800
Facultatea de Științe EconomiceContabilitate şi informatică de gestiune3200
Facultatea de Științe EconomiceContabilitate şi informatică de gestiune (ID)2800
Facultatea de Științe EconomiceMarketing3200
Facultatea de Științe EconomiceMarketing (ID)2800

MASTER

FacultateProgram de studiuTaxă de școlarizare
Facultatea de TeologieTeologie Istorică3100
Facultatea de TeologieTeologie Practică3100
Facultatea de TeologieTeologie Sistematică3100
Facultatea de DreptDrept judiciar privat3000
Facultatea de DreptDrept judiciar privat (FR)3000
Facultatea de DreptInstituții de drept privat român3000
Facultatea de DreptȘtiințe penale3000
Facultatea de DreptDrept european3000
Facultatea de DreptAdministrație publică europeană3000
Facultatea de DreptAdministrație publică europeană (FR)3000
Facultatea de DreptManagementul ordinii si sigurantei publice3000
Facultatea de DreptManagementul administrației publice (postuniversitar)
Facultatea de Litere şi ArteLimba şi literatura engleză3000
Facultatea de Litere şi ArteLimba şi literatura română3000
Facultatea de Litere şi ArteLimba şi literatura germană3000
Facultatea de Litere şi ArteTeoria şi practica traducerii şi interpretării. Limba engleză3000
Facultatea de Litere şi ArteTeoria şi practica traducerii şi interpretării. Limba franceză3000
Facultatea de Litere şi ArteArta interpretării caracterelor dramatice6000
Facultatea de Litere şi ArteTeoria şi practica managementului instituţiilor şi evenimentelor culturale6000
Facultatea de Litere şi ArteProfesor documentarist3000
Facultatea de Științe Socio-UmanePublicitate şi brand3000
Facultatea de Științe Socio-UmaneManagementul relaţiilor publice3000
Facultatea de Științe Socio-UmaneElite politice românești în sec. XVIII-XX3000
Facultatea de Științe Socio-UmaneEuropa Centrală şi de SudEst în primul mileniu al erei creştine3000
Facultatea de Științe Socio-UmaneRestaurare lemn policrom3300
Facultatea de Științe Socio-UmaneLeadership şi management organizaţional3000
Facultatea de Științe Socio-UmaneSelecţia şi gestiunea resurselor umane3000
Facultatea de Științe Socio-UmanePsihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie3000
Facultatea de Științe Socio-UmanePsihologie medico-legală și criminalistică. Evaluare și intervenție3000
Facultatea de Științe Socio-UmaneIntervenții educaționale în școala incluziva3000
Facultatea de Științe Socio-UmaneManagementul integrării europene şi administraţiei publice3000
Facultatea de Științe Socio-UmaneRelaţii internaţionale. Sisteme de securitate3000
Facultatea de Științe Socio-UmaneSecuritate şi relaţii internaţionale3000
Facultatea de Științe Socio-UmaneFamilia – Resurse și asistență socială3000
Facultatea de InginerieAplicaţii avansate în inginerie electrică3600
Facultatea de InginerieIngineria şi managementul gazelor naturale3600
Facultatea de InginerieSisteme CAD-CAE-CAM în deformarea plastică3600
Facultatea de InginerieStructura, programarea și mentenanța sistemelor CNC3600
Facultatea de InginerieLogistică industrială3600
Facultatea de InginerieSisteme şi tehnologii inteligente de fabricaţie3600
Facultatea de InginerieManagementul afacerilor industriale3600
Facultatea de InginerieManagementul proiectelor europene3600
Facultatea de InginerieManagementul calităţii3600
Facultatea de InginerieEmbedded Systems - Engleză3600
Facultatea de InginerieAdvanced Computing Systems3600
Facultatea de InginerieIngineria calculatoarelor în aplicaţii industriale3600
Facultatea de ȘtiințeMatematică - informatică aplicată3200
Facultatea de ȘtiințeEducație fizică și sportivă școlară3200
Facultatea de ȘtiințeAntrenament și performanță3200
Facultatea de ȘtiințeSisteme și tehnologii informatice avansate3200
Facultatea de ȘtiințeBiologie aplicată3200
Facultatea de ȘtiințeExpertiza și managementul sistemelor ecologice3200
Facultatea de MedicinăManagement Sanitar3000
Facultatea de MedicinăManagementul medicinei muncii
Facultatea de ȘAIAPMAsigurarea calității și siguranței alimentelor3000
Facultatea de ȘAIAPMManagementul procesării moderne a alimentelor3000
Facultatea de ȘAIAPMManagementul dezvoltării durabile a zonei rurale3000
Facultatea de ȘAIAPMManagementul protecției mediului agricol3000
Facultatea de Științe EconomiceAdministrarea afacerilor în turism şi servicii3600
Facultatea de Științe EconomiceAdministrarea afacerilor în turism şi servicii (FR)3300
Facultatea de Științe EconomiceStrategii şi politici de management şi marketing ale firmei3600
Facultatea de Științe EconomiceStrategii şi politici de management şi marketing ale firmei (FR)3300
Facultatea de Științe EconomiceExpertiză contabilă şi audit 3600
Facultatea de Științe EconomiceExpertiză contabilă şi audit (FR)3300
Facultatea de Științe EconomiceManagementul afacerilor-în limba engleză (Business Administration)3600
Facultatea de Științe EconomiceManagement financiar și bancar internațional3600

DOCTORAT

Toate domeniiile: 6300RON

Adobe Reader Anunt doctorate

Adobe Reader Cerere recuperare taxă de școlarizare