Arhiva

Pe aceasta pagina sunt afisate informatii privind admiterea in anul universitar 2018-2019.

Pentru admiterea in anul 2019-2020 accesati aceasta pagina 


Metodologie


Criterii de selecție / admitere

Program de studiuTip/probe de concursCriteriile de selecţie
CalculatoareConcurs de admitere pe bază de test (Tipul I)80% Nota obţinută la proba scrisă (test) +
20% Media obţinută la examenul de bacalaureat
Tehnologia informaţieiConcurs de admitere pe bază de test (Tipul I)80% Nota obţinută la proba scrisă (test) +
20% Media obţinută la examenul de bacalaureat
Ingineria şi protecţia mediului în industrieConcurs de admitere pe bază de dosare (Tipul II)Media obţinută la examenul de bacalaureat
Ingineria sistemelor multimediaConcurs de admitere pe bază de test (Tipul I)80% Nota obţinută la proba scrisă (test) +
20% Media obţinută la examenul de bacalaureat
Ingineria transporturilor şi a traficuluiConcurs de admitere pe bază de dosare (Tipul II)Media obţinută la examenul de bacalaureat
ElectromecanicăConcurs de admitere pe bază de test (Tipul I)80% Nota obţinută la proba scrisă (test) +
20% Media obţinută la examenul de bacalaureat
Electronică aplicatăConcurs de admitere pe bază de test (Tipul I)80% Nota obţinută la proba scrisă (test) +
20% Media obţinută la examenul de bacalaureat
Maşini unelte şi sisteme de producţieConcurs de admitere pe bază de dosare (Tipul II)Media obţinută la examenul de bacalaureat
Tehnologia construcţiilor de maşiniConcurs de admitere pe bază de dosare (Tipul II)Media obţinută la examenul de bacalaureat
Tehnologia tricotajelor si confectiilorConcurs de admitere pe bază de dosare (Tipul II)Media obţinută la examenul de bacalaureat
Industrial engineering (în limba engleză)Concurs de admitere pe bază de dosare (Tipul II)Media obţinută la examenul de bacalaureat, proba de
competenţă lingvistică eliminatorie
Inginerie economică industrialăConcurs de admitere pe bază de dosare (Tipul II)Media obţinută la examenul de bacalaureat
Inginerie economică în domeniul mecanicConcurs de admitere pe bază de dosare (Tipul II)Media obţinută la examenul de bacalaureat
Inginerie economică în domeniul mecanic (ID)Concurs de admitere pe bază de dosare (Tipul II)Media obţinută la examenul de bacalaureat
MecatronicăConcurs de admitere pe bază de dosare (Tipul II)Media obţinută la examenul de bacalaureat
Mecatronics (lb. Engleză)Concurs de admitere pe bază de dosare (Tipul II)Media obţinută la examenul de bacalaureat, proba de
competenţă lingvistică eliminatorie
RoboticăConcurs de admitere pe bază de dosare (Tipul II)Media obţinută la examenul de bacalaureat
Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilorConcurs de admitere pe bază de dosare (Tipul II)Media obţinută la examenul de bacalaureat
Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor (FR)Concurs de admitere pe bază de dosare (Tipul II)Media obţinută la examenul de bacalaureat

Taxe de școlarizare

Program de studiuTaxă de școlarizare
Calculatoare3400
Tehnologia informaţiei3400
Ingineria şi protecţia mediului în industrie3400
Ingineria sistemelor multimedia3400
Ingineria transporturilor şi a traficului3400
Electromecanică3400
Electronică aplicată3400
Maşini unelte şi sisteme de producţie3400
Tehnologia construcţiilor de maşini3400
Tehnologia tricotajelor si confectiilor3400
Industrial engineering (în limba engleză)3400
Inginerie economică industrială3400
Inginerie economică în domeniul mecanic3400
Inginerie economică în domeniul mecanic (ID)3400
Mecatronică3400
Mecatronics (lb. Engleză)3400
Robotică3400
Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor3400
Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor (FR)3400

Calendar concurs de admitere pe bază de test (Tipul I)

Sesiunea 1 (vară)
● înscrieri: 12 – 17 iulie 2018
● test tip grilă: 18 iulie 2018
● rezultate: 19 iulie 2018 ora 16:00
● confirmarea locului: 20 – 23 iulie 2018
● rezultate finale: 24 iulie 2018 ora 16:00

Sesiunea 2 (toamnă)
● înscrieri: 10 – 15 sept. 2018
● test tip grilă: 16 sept. 2018
● rezultate: 17 sept. 2018
● confirmarea locului: 18-20 sept. 2018
● rezultate finale: 21 sept. 2018


Calendar concurs de admitere pe bază de dosare (Tipul II)

Sesiunea 1 (vară)
● înscrieri: 12 – 17 iulie 2018
● proba de competenţă lingvistică: 18 iulie 2018
● rezultate: 19 iulie 2018 ora 16:00
● confirmarea locului: 20 – 23 iulie 2018
● rezultate finale: 24 iulie 2018 ora 16:00

Sesiunea 2 (toamnă)
● înscrieri: 10 – 15 sept. 2018
● proba de competenţă lingvistică: 16 sept. 2018
● rezultate: 17 sept. 2018
● confirmarea locului: 18-20 sept. 2018
● rezultate finale: 21 sept. 2018

Statistici înscrieri

Statistici înscrieri ZI
Data
Licenta
12.07.2018
230
13.07.2018
227
14.07.2018
78
16.07.2018
138
17.07.2018
75
10.09.2018
26
11.09.2018
23
12.09.2018
14
13.09.2018
12
14.09.2018
12
15.09.2018
9
Total
844

Inscrieri ID:

Data
Licenta
18.05.2018
6
07.07.2018
7
10.07.2018
1
12.07.2018
12
13.07.2018
11
14.07.2018
3
16.07.2018
13
17.07.2018
17
10.09.2018
3
12.09.2018
12
13.09.2018
21
14.09.2018
41
15.09.2018
18
Total
165

Rezultate


Contact