Metodologie


Criterii de selecție / admitere

Program de studiuTip/probe de concursCriteriile de selecţie
CalculatoareConcurs de admitere pe bază de test (Tipul I)80% Nota obţinută la proba scrisă (test) +
20% Media obţinută la examenul de bacalaureat
Tehnologia informaţieiConcurs de admitere pe bază de test (Tipul I)80% Nota obţinută la proba scrisă (test) +
20% Media obţinută la examenul de bacalaureat
Ingineria şi protecţia mediului în industrieConcurs de admitere pe bază de dosare (Tipul II)Media obţinută la examenul de bacalaureat
Ingineria sistemelor multimediaConcurs de admitere pe bază de test (Tipul I)80% Nota obţinută la proba scrisă (test) +
20% Media obţinută la examenul de bacalaureat
Ingineria transporturilor şi a traficuluiConcurs de admitere pe bază de dosare (Tipul II)Media obţinută la examenul de bacalaureat
ElectromecanicăConcurs de admitere pe bază de test (Tipul I)80% Nota obţinută la proba scrisă (test) +
20% Media obţinută la examenul de bacalaureat
Electronică aplicatăConcurs de admitere pe bază de test (Tipul I)80% Nota obţinută la proba scrisă (test) +
20% Media obţinută la examenul de bacalaureat
Maşini unelte şi sisteme de producţieConcurs de admitere pe bază de dosare (Tipul II)Media obţinută la examenul de bacalaureat
Tehnologia construcţiilor de maşiniConcurs de admitere pe bază de dosare (Tipul II)Media obţinută la examenul de bacalaureat
Tehnologia tricotajelor si confectiilorConcurs de admitere pe bază de dosare (Tipul II)Media obţinută la examenul de bacalaureat
Industrial engineering (în limba engleză)Concurs de admitere pe bază de dosare (Tipul II)Media obţinută la examenul de bacalaureat, proba de
competenţă lingvistică eliminatorie
Inginerie economică industrialăConcurs de admitere pe bază de dosare (Tipul II)Media obţinută la examenul de bacalaureat
Inginerie economică în domeniul mecanicConcurs de admitere pe bază de dosare (Tipul II)Media obţinută la examenul de bacalaureat
Inginerie economică în domeniul mecanic (ID)Concurs de admitere pe bază de dosare (Tipul II)Media obţinută la examenul de bacalaureat
MecatronicăConcurs de admitere pe bază de dosare (Tipul II)Media obţinută la examenul de bacalaureat
Mecatronics (lb. Engleză)Concurs de admitere pe bază de dosare (Tipul II)Media obţinută la examenul de bacalaureat, proba de
competenţă lingvistică eliminatorie
RoboticăConcurs de admitere pe bază de dosare (Tipul II)Media obţinută la examenul de bacalaureat
Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilorConcurs de admitere pe bază de dosare (Tipul II)Media obţinută la examenul de bacalaureat
Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor (FR)Concurs de admitere pe bază de dosare (Tipul II)Media obţinută la examenul de bacalaureat

Locuri rămase scoase la concurs pentru sesiunea de toamna

Program de studiuDomeniuCapacitate
instituțională
(HG 140/2017)
Locuri
BUGET Români,
UE, SEE
Locuri
TAXĂ Români,
UE, SEE
Grant
sub-
ventionat
de ULBS
Domenii
prioritare
Absolventi
licee
mediu rural
RROMI
BUGET
BUGET
Rep. Mold +
Diaspora
CPLCPV
CalculatoareCalculatoare și tehnologia informației100030000000
Tehnologia informaţieiCalculatoare și tehnologia informației50040000000
Ingineria şi protecţia mediului în industrieIngineria mediului600100400000
Ingineria sistemelor multimediaIngineria sistemelor500130000000
Ingineria transporturilor şi a traficuluiIngineria transporturilor600100000000
ElectromecanicăInginerie electrică500200000000
Electronică aplicatăInginerie electronică și telecomunicații500160000000
Maşini unelte şi sisteme de producţieInginerie industrială600100000000
Tehnologia construcţiilor de maşiniInginerie industrială1400170000000
Tehnologia tricotajelor si confectiilorInginerie industrială506160000000
Industrial engineering (în limba engleză)Inginerie industrială50000000000
Inginerie economică industrialăInginerie și management500120000000
Inginerie economică în domeniul mecanicInginerie și management80040000000
Inginerie economică în domeniul mecanic (ID)Inginerie și management7575
MecatronicăMecatronică și robotică60020000000
Mecatronics (lb. Engleză)Mecatronică și robotică50050500000
RoboticăMecatronică și robotică30080000000
Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilorMine, petrol și gaze50990010000
Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor (FR)Mine, petrol și gaze6060

Taxe de școlarizare

Program de studiuTaxă de școlarizare
Calculatoare3400
Tehnologia informaţiei3400
Ingineria şi protecţia mediului în industrie3400
Ingineria sistemelor multimedia3400
Ingineria transporturilor şi a traficului3400
Electromecanică3400
Electronică aplicată3400
Maşini unelte şi sisteme de producţie3400
Tehnologia construcţiilor de maşini3400
Tehnologia tricotajelor si confectiilor3400
Industrial engineering (în limba engleză)3400
Inginerie economică industrială3400
Inginerie economică în domeniul mecanic3400
Inginerie economică în domeniul mecanic (ID)3400
Mecatronică3400
Mecatronics (lb. Engleză)3400
Robotică3400
Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor3400
Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor (FR)3400

Calendar concurs de admitere pe bază de test (Tipul I)

Sesiunea 1 (vară)
● înscrieri: 12 – 17 iulie 2018
● test tip grilă: 18 iulie 2018
● rezultate: 19 iulie 2018 ora 16:00
● confirmarea locului: 20 – 23 iulie 2018
● rezultate finale: 24 iulie 2018 ora 16:00

Sesiunea 2 (toamnă)
● înscrieri: 10 – 15 sept. 2018
● test tip grilă: 16 sept. 2018
● rezultate: 17 sept. 2018
● confirmarea locului: 18-20 sept. 2018
● rezultate finale: 21 sept. 2018


Calendar concurs de admitere pe bază de dosare (Tipul II)

Sesiunea 1 (vară)
● înscrieri: 12 – 17 iulie 2018
● proba de competenţă lingvistică: 18 iulie 2018
● rezultate: 19 iulie 2018 ora 16:00
● confirmarea locului: 20 – 23 iulie 2018
● rezultate finale: 24 iulie 2018 ora 16:00

Sesiunea 2 (toamnă)
● înscrieri: 10 – 15 sept. 2018
● proba de competenţă lingvistică: 16 sept. 2018
● rezultate: 17 sept. 2018
● confirmarea locului: 18-20 sept. 2018
● rezultate finale: 21 sept. 2018

Statistici înscrieri


Rezultate


Arhivă


Contact