Arhiva

Pe aceasta pagina sunt afisate informatii privind admiterea in anul 2018.

Pentru admiterea in anul 2019-2020 accesati aceasta pagina


Metodologie


Criterii de selecție / admitere

Program de studiuTip/probe de concursCriteriile de selecţie
Administrarea afacerilor în turism şi serviciiConcurs de admitere75% Media obținută la examenul de licență
25% Media obținută la proba scrisă
Administrarea afacerilor în turism şi servicii (FR)Concurs de admitere75% Media obținută la examenul de licență
25% Media obținută la proba scrisă
Strategii şi politici de management şi marketing ale firmeiConcurs de admitere75% Media obținută la examenul de licență
25% Media obținută la proba scrisă
Strategii şi politici de management şi marketing ale firmei (FR)Concurs de admitere75% Media obținută la examenul de licență
25% Media obținută la proba scrisă
Expertiză contabilă şi audit Concurs de admitere75% Media obținută la examenul de licență
25% Media obținută la proba scrisă
Expertiză contabilă şi audit (FR)Concurs de admitere75% Media obținută la examenul de licență
25% Media obținută la proba scrisă
Managementul afacerilor-în limba engleză (Business Administration)Concurs de admitere75% Media obținută la examenul de licență
25% Media obținută la proba scrisă
Management financiar și bancar internaționalConcurs de admitere75% Media obținută la examenul de licență
25% Media obținută la proba scrisă

Locuri rămase scoase la concurs pentru sesiunea de toamna


Taxe de școlarizare

Program de studiuTaxă de școlarizare
Administrarea afacerilor în turism şi servicii3600
Administrarea afacerilor în turism şi servicii (FR)3300
Strategii şi politici de management şi marketing ale firmei3600
Strategii şi politici de management şi marketing ale firmei (FR)3300
Expertiză contabilă şi audit 3600
Expertiză contabilă şi audit (FR)3300
Managementul afacerilor-în limba engleză (Business Administration)3600
Management financiar și bancar internațional3600

Calendarul concursului de admitere pe bază de dosare IF

Sesiunea 1 (vară)
● Perioada de înscriere: 19 – 24 iulie 2018
● Probă competență lingvistică: 25 iulie 2018
● Proba scrisă (test grilă): 25 iulie 2018
● Afișarea rezultatelor parțiale: 26 iulie 2018
● Confirmarea locului: 27– 30 iulie 2018
● Rezultate finale: 31 iulie 2018

Sesiunea 2 (toamnă)
● Perioada de înscriere: 5 – 10 septembrie 2018
● Probă competență lingvistică: 11 septembrie 2018
● Proba scrisă (test grilă): 11 septembrie 2018
● Afișarea rezultatelor parțiale: 12 septembrie 2018
● Confirmare locuri: 13 – 17 septembrie 2018
● Rezultate finale: 19 septembrie 2018


Calendarul concursului de admitere pe bază de dosare IFR

● Perioada de înscriere: 07 mai – 13 septembrie 2018
● Proba scrisă (test grilă): 14 septembrie 2018
● Afișarea rezultatelor parțiale: 15-16 septembrie 2018
● Confirmarea locului: 17 – 23 septembrie 2018
● Rezultate finale: 27 septembrie 2018


Note

Nota 1: Proba de competență lingvistică este eliminatorie pentru candidații la programele de master cu predare
în limba engleză (Managementul afacerilor în limba engleză – Business Management) care se susține:
a) Sesiunea 1, în data de 25 iulie 2018.
b) Sesiunea 2, în data de 11 septembrie 2018.
Nota 2: La proba de competență lingvistică, se vor recunoaşte certificatele și atestatele lingvistice prezentate
în anexa din regulamentul universității.


Statistici înscrieri


Rezultate


Arhivă


Contact