Arhiva

Pe aceasta pagina sunt afisate informatii privind admiterea in anul universitar 2018-2019.

Pentru admiterea in anul 2019-2020 accesati aceasta pagina


Metodologie


Criterii de selecție / admitere

Program de studiuTip/probe de concursCriteriile de selecţie
Conservare şi restaurareConcurs mixt• Probă eliminatorie: Interviu (mapă minimum 10 lucrări) –
notat cu admis/ respins;
• 100% Media generală la examenul de Bacalaureat.
Studiul patrimoniului și managementul bunurilor culturaleConcurs de admitere pe bază de dosareMedia obţinută la examenul de bacalaureat (100%)
Asistenţă socialăConcurs de admitere pe bază de dosareMedia obţinută la examenul de bacalaureat (100%)
IstorieConcurs de admitere pe bază de dosareMedia obţinută la examenul de bacalaureat (100%)
PsihologieConcurs de admitere pe bază de dosareMedia obţinută la examenul de bacalaureat (100%)
Relaţii internaţionale şi studii europeneConcurs de admitere pe bază de dosareMedia obţinută la examenul de bacalaureat (100%)
Resurse umaneConcurs de admitere pe bază de dosareMedia obţinută la examenul de bacalaureat (100%)
SociologieConcurs de admitere pe bază de dosareMedia obţinută la examenul de bacalaureat (100%)
Comunicare şi relaţii publiceConcurs de admitere pe bază de dosare•50% media obținută la examenul de bacalaureat
•50% nota de la proba E)a) de la examenul de bacalaureat
JurnalismConcurs de admitere pe bază de dosare•50% media obținută la examenul de bacalaureat •50% nota de la proba E)a) de la examenul de bacalaureat
Studii de securitateConcurs de admitere pe bază de dosareMedia obţinută la examenul de bacalaureat (100%)
Ştiinţe politiceConcurs de admitere pe bază de dosareMedia obţinută la examenul de bacalaureat (100%)
Teologie protestantă pastoral (în limba germană)Concurs de admitere pe bază de dosareMedia obţinută la examenul de bacalaureat (100%)
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar în limba românăConcurs mixt•probe eliminatorii: aptitudini muzicale, aptitudini plastice,
coordonare motrică, dicţie;
•proba de concurs (limba română și aritmetică) - cu o pondere
de 40% din media generală. La proba de concurs (limba română
și aritmetică) participă toți candidații înscriși în concurs
•media obţinută la examenul de bacalaureat - cu o pondere de
60% din media generală.
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar în limba română (ID)Concurs mixt•probe eliminatorii: aptitudini muzicale, aptitudini plastice,
coordonare motrică, dicţie;
•proba de concurs (limba română și aritmetică) - cu o pondere
de 40% din media generală. La proba de concurs (limba română
și aritmetică) participă toți candidații înscriși în concurs
•media obţinută la examenul de bacalaureat - cu o pondere de
60% din media generală.
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar în limba germanăConcurs mixt• probe eliminatorii: aptitudini muzicale, aptitudini plastice,
coordonare motrică, dicţie; • proba de concurs (limba germana)
- cu o pondere de 40% din media generală;
•media obţinută la examenul de bacalaureat - cu o pondere de
60% din media generală.

Locuri rămase scoase la concurs pentru sesiunea de toamna


Taxe de școlarizare

Program de studiuTaxă de școlarizare
Conservare şi restaurare3000
Studiul patrimoniului și managementul bunurilor culturale
Asistenţă socială2500
Istorie2750
Psihologie2750
Relaţii internaţionale şi studii europene
Resurse umane2750
Sociologie2500
Comunicare şi relaţii publice2750
Jurnalism2600
Studii de securitate2500
Ştiinţe politice2500
Teologie protestantă pastoral (în limba germană)2750
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar în limba română2750
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar în limba română (ID)2750
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar în limba germană2750

Calendarul concursului de admitere pe bază de dosare

Sesiunea 1 (vară)
• Perioada de înscriere: 12 – 20 iulie 2018 (cu excepția zilei de 15 iulie)
• Afişarea rezultatelor: 24 iulie 2018
• Confirmare locuri: 25 – 28 iulie 2018
• Rezultate finale: 30-31 iulie 2018

Sesiunea 2 (toamnă)
• Perioada de înscriere: 7–15 septembrie 2018 (cu excepția zilelor de 8-9 septembrie)
• Afişarea rezultatelor: 17 septembrie 2018
• Confirmare locuri: 18 – 22 septembrie 2018
• Rezultate finale: 24 – 25 septembrie 2018


Calendarul concursului de admitere mixt

Sesiunea 1 (vară)
● Perioada de înscriere: 12 – 19 iulie 2018 (cu excepția zilei de 15 iulie) – PIPP 12-20 iulie 2018 (cu excepția zilei de 15 iulie) – Conservare – Restaurare
● Concurs: 19,20,21 iulie 2018 – PIPP 21 iulie 2018 – Conservare și restaurare
● Afişarea rezultatelor: 23 iulie 2018
● Contestații: 24 iulie 2018
● Liste după contestații: 24 iulie 2018
● Confirmare locuri: 25 – 28 iulie 2018
● Rezultate finale: 30-31 iulie 2018

Sesiunea 2 (toamnă)
• Perioada de înscriere: 7 – 14 septembrie 2018 – PIPP (cu excepția zilei
de 9 septembrie) 7–15 septembrie 2018 – Conservare și restaurare (cu excepția zilelor de 8-9 septembrie)
● Concurs: 14,15,16 septembrie 2018 – PIPP 15 septembrie 2018 – Conservare și restaurare
● Afişarea rezultatelor: 17 septembrie 2018
● Contestații: 18 septembrie 2018
●Liste după contestații: 19 septembrie 2018
● Confirmare locuri: 20 – 22 septembrie 2018
● Rezultate finale: 24 – 25 septembrie 2018


Statistici înscrieri

Situaţia înscrierilor la Facultatea de Ştiinţe Socio – Umane – cursuri de zi

Data
Licenta
12.07.2018
201
13.07.2018
180
14.07.2018
85
16.07.2018
157
17.07.2018
152
18.07.2018
106
19.07.2018
87
20.07.2018
81
21.07.2018
0
26.07.2018
0
27.07.2018
0
07.09.2018
13
08.09.2018
2
10.09.2018
24
11.09.2018
21
12.09.2018
30
13.09.2018
17
14.09.2018
13
15.09.2018
8
Total
1177

Inscrieri ID:

Data
Licenta
12.07.2018
7
13.07.2018
5
14.07.2018
14
16.07.2018
4
17.07.2018
3
18.07.2018
4
19.07.2018
5
07.09.2018
1
08.09.2018
5
10.09.2018
3
11.09.2018
4
12.09.2018
3
13.09.2018
4
14.09.2018
10
Total
72

Rezultate


Arhivă


Contact