Arhiva

Pe aceasta pagina sunt afisate informatii privind admiterea in anul 2018.

Pentru admiterea in anul 2019-2020 accesati aceasta pagina

Metodologie


Criterii de selecție / admitere

Program de studiuTip/probe de concursCriteriile de selecţie
Matematică - informatică aplicatăProbă orală Proba orala – Admis/Respins
100% - media examenului de licență
Educație fizică și sportivă școlarăProbă orală Proba orala – Admis/Respins
100% - media examenului de licență
Antrenament și performanțăProbă orală Proba orala – Admis/Respins
100% - media examenului de licență
Sisteme și tehnologii informatice avansateProbă orală Proba orala – Admis/Respins
100% - media examenului de licență
Biologie aplicatăProbă orală Proba orala – Admis/Respins
100% - media examenului de licență
Expertiza și managementul sistemelor ecologiceProbă orală Proba orala – Admis/Respins
100% - media examenului de licență

Locuri rămase scoase la concurs pentru sesiunea de toamna

DomeniuProgram de studiuCapacitate
instituțională
(HG 117/2017)
Locuri
BUGET Români,
UE, SEE
Locuri
TAXĂ Români,
UE, SEE
Grant
sub-
ventionat
de ULBS
Domenii
prioritare
RROMI
BUGET
BUGET
Rep. Mold +
Diaspora
CPLCPV
MatematicăMatematică - informatică aplicată10004000000
Știința sportului și educației fiziceEducație fizică și sportivă școlară100 (*)05000000
Știința sportului și educației fiziceAntrenament și performanță100 (*)07000000
InformaticăSisteme și tehnologii informatice avansate100011000000
BiologieBiologie aplicată10005001000
Știința mediuluiExpertiza și managementul sistemelor ecologice100115050000

(*) număr de locuri cumulat pentru tot domeniul programului de studiu


Taxe de școlarizare

Program de studiuTaxă de școlarizare
Matematică - informatică aplicată3200
Educație fizică și sportivă școlară3200
Antrenament și performanță3200
Sisteme și tehnologii informatice avansate3200
Biologie aplicată3200
Expertiza și managementul sistemelor ecologice3200

Calendarul concursului de admitere

Sesiunea 1 (vară)
● Perioada de înscriere: 11 – 14 iulie, 16 – 20 iulie 2018
● Perioada de concurs: 21 iulie – 22 iulie 2018
● Afișarea rezultatelor: 23 iulie 2018
● Depunerea contestațiilor: 24 iulie 2018
● Confirmare locuri: 25 – 28 iulie 2018
● Rezultate finale: 30 iulie 2018

Sesiunea 2 (toamnă)
● Perioada de înscriere: 8 – 14 sept. 2018
● Perioada de concurs: 15 sept. 2018
● Afișarea rezultatelor: 17 sept. 2018
● Depunerea contestațiilor: 18 sept. 2018
● Confirmare locuri: 19 – 21 sept. 2018
● Rezultate finale: 24 sept. 2018


Statistici înscrieri


Rezultate


Arhivă


Contact