TAXA DE ADMITERE LICENTA SI MASTER:

  • 150 RON (toate facultățile cu excepția Facultății de Medicină)
  • 250 RON (Facultatea de Medicină)

TAXA DE ADMITERE DOCTORAT:

  • 250 RON

Conform legii, copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiți de plata taxelor
de înscriere la concursurile de admitere în învățământul superior

Se scutesc de la taxa de înscriere, pentru o singură dată într-o sesiune de admitere, următoarele categorii de candidați:
a) angajații Universității „Lucian Blaga” din Sibiu și copiii angajaților care nu se încadrează
în prevederea art. 24 al. 2;
b) copiii pensionarilor care au fost angajați ai Universității „Lucian Blaga” din Sibiu;
c) copiii personalului didactic pensionat sau decedat;
d) orfanii de ambii părinți;
e) tinerii proveniți din centrele de plasament sau din plasament familial;
f) candidații cu dizabilități dovedite prin documente eliberate de organele abilitate de lege

Scutirea de la plata taxei de înscriere nu presupune și scutirea de la plata taxelor de studii în cazul ocupării unui loc cu taxă

Taxele de înscriere la concursul de admitere nu se restituie

TAXA DE ÎNMATRICULARE: 25 RON


TAXA DE ȘCOLARIZARE

Cuantumul taxelor de școlarizare aferente studenților înmatriculați pe un loc cu taxă în anul I de studiu în anul universitar 2019-2020 la toate ciclurile de studii universitare a fost aprobat în Hotărârea Senatului nr 2924 din 6 iunie 2019

Adobe Reader Hotararea Senatului ULBS nr 2924 din 06.06.2019

Adobe Reader Cuantumul taxelor de școlarizare pentru anul universitar 2019-2020

LICENȚĂ

FacultateProgram de studiuTaxă de școlarizare
Facultatea de TeologieTeologie ortodoxă pastorală3150
Facultatea de TeologieMuzică religioasă6000
Facultatea de DreptDrept3100
Facultatea de DreptDrept (ID)3000
Facultatea de DreptAdministrație publică3100
Facultatea de DreptAdministrație publică (ID)2900
Facultatea de Litere și ArteLimba şi literatura engleză - O limbă şi literatură modernă ( germană/franceză) sau Limba şi literatura română2780
Facultatea de Litere și ArteLimba şi literatura germană - O limbă şi literatură modernă (engleză/ franceză) sau Limba şi literatura română2780
Facultatea de Litere și ArteLimba şi literatura franceză - O limbă şi literatură modernă (germană/engleză) sau Limba şi literatura română2780
Facultatea de Litere și ArteLimba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză/germană/franceză) ˙2780
Facultatea de Litere și ArteLimba şi literatura chineză – Limba şi literatura engleză2780
Facultatea de Litere și ArteLimbi moderne aplicate: Engleză, Germană, Franceză2780
Facultatea de Litere și ArteArtele spectacolului – Actorie10000
Facultatea de Litere și ArteArtele spectacolului – Coregrafie10000
Facultatea de Litere și ArteTeatrologie - Management cultural10000
Facultatea de Litere și ArteŞtiinţe ale informării şi documentării2780
Facultatea de Științe Socio-UmaneConservare şi restaurare3090
Facultatea de Științe Socio-UmaneStudiul patrimoniului și managementul bunurilor culturale2800
Facultatea de Științe Socio-UmaneAsistenţă socială2600
Facultatea de Științe Socio-UmaneIstorie2800
Facultatea de Științe Socio-UmanePsihologie2800
Facultatea de Științe Socio-UmaneRelaţii internaţionale şi studii europene2800
Facultatea de Științe Socio-UmaneResurse umane2800
Facultatea de Științe Socio-UmaneSociologie2600
Facultatea de Științe Socio-UmaneComunicare şi relaţii publice2800
Facultatea de Științe Socio-UmaneJurnalism2700
Facultatea de Științe Socio-UmaneStudii de securitate2800
Facultatea de Științe Socio-UmaneŞtiinţe politice2600
Facultatea de Științe Socio-UmaneTeologie protestantă pastoral (în limba germană)2800
Facultatea de Științe Socio-UmanePedagogia învăţământului primar şi preşcolar în limba română2800
Facultatea de Științe Socio-UmanePedagogia învăţământului primar şi preşcolar în limba română (ID)2800
Facultatea de Științe Socio-UmanePedagogia învăţământului primar şi preşcolar în limba germană2800
Facultatea de InginerieCalculatoare3480
Facultatea de InginerieTehnologia informaţiei3480
Facultatea de InginerieIngineria şi protecţia mediului în industrie3480
Facultatea de InginerieIngineria sistemelor multimedia3480
Facultatea de InginerieIngineria transporturilor şi a traficului3480
Facultatea de InginerieElectromecanică3480
Facultatea de InginerieElectronică aplicată3480
Facultatea de InginerieSisteme de productie digitale3480
Facultatea de InginerieTehnologia construcţiilor de maşini3480
Facultatea de InginerieTehnologia tricotajelor si confectiilor3480
Facultatea de InginerieIndustrial engineering (în limba engleză)3480
Facultatea de InginerieInginerie economică industrială3480
Facultatea de InginerieInginerie economică în domeniul mecanic3480
Facultatea de InginerieInginerie economică în domeniul mecanic (ID)3480
Facultatea de InginerieMecatronică3480
Facultatea de InginerieMecatronics (în limba engleză)3480
Facultatea de InginerieRobotică3480
Facultatea de InginerieTransportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor3480
Facultatea de InginerieTransportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor (FR)3480
Facultatea de ȘtiințeBiologie3200
Facultatea de ȘtiințeEducație fizică și sportivă3200
Facultatea de ȘtiințeSport și performanță motrică3200
Facultatea de ȘtiințeInformatică3200
Facultatea de ȘtiințeMatematică - informatică3200
Facultatea de ȘtiințeEcological and Environmental Protection (în limba engleză)3200
Facultatea de ȘtiințeEcologie și protecția mediului3200
Facultatea de MedicinăAsistenţă Medicală Generală5300
Facultatea de MedicinăFarmacie7400
Facultatea de MedicinăMedicină7800
Facultatea de MedicinăMedicină Dentară7800
Facultatea de MedicinăTehnică Dentară6800
Facultatea de ȘAIAPMIngineria produselor alimentare3600
Facultatea de ȘAIAPMIngineria produselor alimentare (ID)3000
Facultatea de ȘAIAPMControlul și expertiza produselor alimentare3600
Facultatea de ȘAIAPMInginerie și management în alimentația publică și agroturism3600
Facultatea de ȘAIAPMBiotehnologii pentru industria alimentară3000
Facultatea de ȘAIAPMIngineria și protecția mediului în agricultură3000
Facultatea de ȘAIAPMMontanologie3000
Facultatea de ȘAIAPMMontanologie (ID)2600
Facultatea de Științe EconomiceEconomia comerţului turismului şi serviciilor3300
Facultatea de Științe EconomiceEconomia comerţului turismului şi serviciilor (ID)2900
Facultatea de Științe EconomiceAdministrarea afacerilor (în limba engleză)/Bussiness Administration3300
Facultatea de Științe EconomiceFinanţe și bănci3300
Facultatea de Științe EconomiceFinanţe și bănci (ID)2900
Facultatea de Științe EconomiceManagement3300
Facultatea de Științe EconomiceManagement (ID)2900
Facultatea de Științe EconomiceContabilitate şi informatică de gestiune3300
Facultatea de Științe EconomiceContabilitate şi informatică de gestiune (ID)2900
Facultatea de Științe EconomiceMarketing3300
Facultatea de Științe EconomiceMarketing (ID)2900

MASTER

FacultateProgram de studiuTaxă de școlarizare
Facultatea de TeologieTeologie Istorică3150
Facultatea de TeologieTeologie Practică3150
Facultatea de TeologieTeologie Sistematică3150
Facultatea de DreptDrept judiciar privat3100
Facultatea de DreptDrept judiciar privat (FR)3000
Facultatea de DreptInstituții de drept privat român3100
Facultatea de DreptȘtiințe penale3100
Facultatea de DreptDrept european3100
Facultatea de DreptAdministrație publică europeană3100
Facultatea de DreptAdministrație publică europeană (FR)3000
Facultatea de DreptManagementul ordinii si sigurantei publice3100
Facultatea de Litere şi ArteLimba şi literatura engleză3100
Facultatea de Litere şi ArteLimba şi literatura română3100
Facultatea de Litere şi ArteComunicare interculturala in domeniul economic. Limba germana3100
Facultatea de Litere şi ArteTeoria şi practica traducerii şi interpretării. Limba engleză3100
Facultatea de Litere şi ArteTeoria şi practica traducerii şi interpretării. Limba franceză3100
Facultatea de Litere şi ArteArta interpretării caracterelor dramatice6200
Facultatea de Litere şi ArteTeoria şi practica managementului instituţiilor şi evenimentelor culturale6200
Facultatea de Litere şi ArteProfesor documentarist3100
Facultatea de Științe Socio-UmanePublicitate şi brand3090
Facultatea de Științe Socio-UmaneProtejarea și valorificarea patrimoniului istoric3090
Facultatea de Științe Socio-UmaneRestaurare lemn policrom3400
Facultatea de Științe Socio-UmaneLeadership şi management organizaţional3090
Facultatea de Științe Socio-UmaneSelecţia şi gestiunea resurselor umane3090
Facultatea de Științe Socio-UmanePsihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie3090
Facultatea de Științe Socio-UmanePsihologie medico-legală și criminalistică. Evaluare și intervenție3090
Facultatea de Științe Socio-UmaneManagement educațional3700
Facultatea de Științe Socio-UmaneIntervenții educaționale în școala incluziva3090
Facultatea de Științe Socio-UmaneManagementul integrării europene şi administraţiei publice3090
Facultatea de Științe Socio-UmaneSecuritate şi relaţii internaţionale3090
Facultatea de Științe Socio-UmaneFamilia – Resurse și asistență socială3090
Facultatea de InginerieAplicaţii avansate în inginerie electrică3660
Facultatea de InginerieIngineria şi managementul gazelor naturale3660
Facultatea de InginerieSisteme CAD-CAE-CAM în deformarea plastică3660
Facultatea de InginerieStructura, programarea și mentenanța sistemelor CNC3660
Facultatea de InginerieLogistică industrială3660
Facultatea de InginerieSisteme şi tehnologii inteligente de fabricaţie3660
Facultatea de InginerieManagementul afacerilor industriale3660
Facultatea de InginerieManagementul proiectelor europene3660
Facultatea de InginerieManagementul calităţii3660
Facultatea de InginerieEmbedded Systems - (în limba engleză)3660
Facultatea de InginerieAdvanced Computing Systems3660
Facultatea de InginerieIngineria calculatoarelor în aplicaţii industriale3660
Facultatea de ȘtiințeMatematică - informatică aplicată3300
Facultatea de ȘtiințeEducație fizică și sportivă școlară3300
Facultatea de ȘtiințeAntrenament și performanță3300
Facultatea de ȘtiințeSisteme și tehnologii informatice avansate3300
Facultatea de ȘtiințeBiologie aplicată3300
Facultatea de ȘtiințeExpertiza și managementul sistemelor ecologice3300
Facultatea de MedicinăManagement Sanitar3500
Facultatea de ȘAIAPMAsigurarea calității și siguranței alimentelor3100
Facultatea de ȘAIAPMManagementul procesării moderne a alimentelor3100
Facultatea de ȘAIAPMManagementul dezvoltării durabile a zonei rurale3100
Facultatea de ȘAIAPMManagementul protecției mediului agricol3100
Facultatea de Științe EconomiceAdministrarea afacerilor în turism şi servicii3700
Facultatea de Științe EconomiceAdministrarea afacerilor în turism şi servicii (FR)3400
Facultatea de Științe EconomiceStrategii şi politici de management şi marketing ale firmei3700
Facultatea de Științe EconomiceStrategii şi politici de management şi marketing ale firmei (FR)3400
Facultatea de Științe EconomiceExpertiză contabilă şi audit 3700
Facultatea de Științe EconomiceExpertiză contabilă şi audit (FR)3400
Facultatea de Științe EconomiceManagementul afacerilor (în limba engleză) (Business Management)3700
Facultatea de Științe EconomiceFinanţe3700

DOCTORAT

Toate domeniiile: 6500RON

Adobe Reader Cerere recuperare taxă de școlarizare