Documentele necesare la înscrierea candidaților la concursul de Admitere 2018

Nr. crtTipul documentului (din dosarul de concurs)LicențăMasterDoctoratPostdoctoratFormare și dezvoltare profesională
1Fișă de înscriereDADADADADA
2Fotocopie după certificatul de naștereDADADADADA
3Fotocopie după actul de identitateDADADADADA
4Adeverință medicalăDADADADADA
53 fotografii de dimensiuni 3 cm x 4 cm (lățime x înălțime)DADADADADA
6Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă *)DADADADADA
7Chitanță taxă de înscriere la concursul de admitereDADADADADA
8Diplomă de licență (respectiv de inginer sau urbanist) sau diplomă echivalentă *)NUDADADADA, dacă există
9Diplomă de master sau diplomă echivalentă *)NUNUDADADA, dacă există
10Diplomă de doctor în științe sau diplomă echivalentă *)NUNUNUDADA, dacă există
11Alte documenteConform criteriilor specifice/metodologiilor de admitere ale facultăților, școlii doctorale, Departamentului de Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă sau metodologiilor elaborate de minister, după caz.

*)-Inițial, absolvenții anului în curs pot prezenta la înscriere, în loc de diplome de absolvire, adeverințe eliberate de instituțiile absolvite (licee sau facultăți, după caz), în care sunt precizate probele de examen, notele obținute la probele de examen și mediile generale obținute la examenele de finalizare a studiilor absolvite (bacalaureat, licență, master sau doctorat, după caz)
-Ulterior, la confirmarea ocupării locurilor, se vor depune la dosar originalele sau copiile legalizate ale diplomelor de absolvire, după caz (a se vedea art. 45 al. 2, al. 4 și al. 5).