Locuri - categorii speciale

 Locuri categorii speciale

Condiții accesare locuri protecție socială

La nivelul Universității “Lucian Blaga” din Sibiu, au fost alocate, conform Legii 221/2019, 10 locuri bugetate, absolvenților cu diplomă de bacalaureat, proveniți din sistemul de protecție socială. Documentul justificativ pentru accesarea acestor locuri este Hotărârea Comisiei de Protecție a Copilului sau Hotărârea Instanței Judecătorești privind instituirea formei de protecție.

Pot accesa aceste locuri, absolvenții cu diplomă de bacalaureat proveniți din:

  • centre rezidențiale de plasament, case de tip familial;
  • plasament la rude sau la alte persoane;
  • asistență maternală.

Condiții accesare granturi FDI

Granturile FDI au drept scop creșterea accesului la învățământul superior și se adresează candidaților care provin din medii defavorizate.

Pot beneficia de aceste granturi:

  • elevi care provin din mediul rural;
  • elevi care provin din familii ce nu depășesc venitul minim garantat pe membru de familie;
  • elevi care provin din centre de plasament (din sistemul de protecție);
  • elevi orfani de ambii părinți;
  • elevi cu dizabilități.

Condiții accesare locuri mediu rural

Pot accesa aceste locuri, candidații al căror liceu absolvit este/ are sediul în mediul rural.

Condiții accesare locuri pentru persoane de etnie romă

Pot accesa aceste locuri, absolvenții cu diplomă de bacalaureat care fac dovada aparteneței la etnia romă: recomandare eliberată de către o organizație legală a rromilor (semnată și ștampilată) sau alte documente legale (de la evidența populației, de exemplu), care atestă apartenența lor la această etnie.