Facultatea de Inginerie

 Metodologie proprie – criterii de admitere,calendar și condiții speciale Facultatea de Inginerie 


Pentru rezultatele concursului de admitere accesati http://inginerie.ulbsibiu.ro

Facultatea de Inginerie

Str. Emil Cioran, Nr.4, Sibiu, 550025, România
+40-(269) 21.79.28
inginerie@ulbsibiu.ro
http://inginerie.ulbsibiu.ro