Facultatea de Litere şi Arte

În atenția candidaților la programele de Licență:

În cazul programelor din domeniile Limbă și literatură și Limbi moderne aplicate, opțiunile vor avea în vedere o singură combinație de limbi. De exemplu, în domeniul Limbă și literatură, cine alege combinația Română-Engleză nu mai poate opta și pentru combinațiile Engleză-Română, Germană-Engleză sau Română-Franceză. De asemenea, în domeniul Limbi moderne aplicate, cine alege combinația Germană-Franceză nu mai poate opta și pentru combinațiile Franceză-Germană sau Germană-Engleză.

 

Informații generale în legătură cu înscrierile online: Vlad Pojoga, vlad.pojoga@ulbsibiu.ro, 0752531542

Pentru informații suplimentare în ceea ce privește înscrierile online pe diverse programe, îi puteți contacta pe responsabilii noștri din grupul-suport:

  • Limba și literatura română, Științele Informării și Documentării: Ștefan Baghiu, stefan.baghiu@ulbsibiu.ro, 0726367849
  • Limba și literatura engleză, Limba și literatura chineză: Miruna Ciocoi-Pop, miruna.ciocoipop@ulbsibiu.ro, 0751186279
  • Limba și literatura germană: Marius Stroia, marius.stroia@ulbsibiu.ro, 0727300710
  • Limba și literatura franceză: Rodica Roman, rodica.roman@ulbsibiu.ro, 0728241178
  • Teatru și artele spectacolului: Diana Nechit, diana.nechit@ulbsibiu.ro, 0745395801

Responsabilii noștri sunt disponibili în intervalul 9-16.

 

Licență

Domeniu

Program

Locuri fără taxă

Număr maxim de locuri

Limbă și literatură

Limba și literatura română / O limbă și literatură modernă (engleză/franceză/germană)

39

100

Limbă și literatură

Limba și literatura engleză / O limbă și literatură modernă (franceză/germană) sau Limba și literatura română

20

75

Limbă și literatură

Limba și literatura germană / O limbă și literatură modernă (engleză/franceză) sau Limba și literatura română

15

60

Limbă și literatură

Limba și literatura franceză / O limbă și literatură modernă (engleză/germană) sau Limba și literatura română

16

50

Limbă și literatură

Limba și literatura chineză /  Limba și literatura engleză

17

40

Limbi moderne aplicate

Limbi moderne aplicate (engleză/germană/franceză)

49

100

Științe ale comunicării

Științe ale documentării și informării

14

25

Teatru și artele spectacolului

Artele spectacolului (actorie)

12

12

Teatru și artele spectacolului

Artele spectacolului (coregrafie)

12

15

Teatru și artele spectacolului

Teatrologie (management cultural)

10

12

 

Masterat

Domeniu

Program

Locuri fără taxă

Locuri cu taxă

Filologie

Limba și literatura română

20

20

Filologie

Limba și literatura engleză 

19

10

Filologie

Limba și literatura germană 

14

11

Filologie

Teoria și practica traducerii și interpretării. Limba engleză

16

8

Filologie

Teoria și practica traducerii și interpretării. Limba franceză

14

10

Științe ale comunicării

Profesor documentarist

14

11

Teatru și artele spectacolului

Arta interpretării caracterelor dramatice

11

4

Teatru și artele spectacolului

Teoria și practica managementului instituțiilor și evenimentelor culturale

10

5

 

 Metodologie proprie – criterii de admitere, calendar și condiții speciale Facultatea de Litere si Arte 


Pentru rezultatele concursului de admitere accesati http://litere.ulbsibiu.ro/ 

Facultatea de Litere şi Arte
Bd-ul.Victoriei, Nr.5-7, Sibiu, 550024, România
+40-(269) 21.55.56
litere@ulbsibiu.ro
http://litere.ulbsibiu.ro/admitere2020