Pe cine contactez pentru informatii suplimentare?

În vederea orientării și îndrumării candidaților la admiterea în cadrul facultăților ULBS, a fost deschis un punct de informare central, la sediul Rectoratului de pe Bulevardul Victoriei 10. Prin intermediul acestuia, candidații pot primi informații cu privire la locațiile în care se dau îndrumări si se acorda sprijin pentru inscrierea online pe diverse domenii.

Centrul de informare poate fi contactat telefonic la numarul 0269 ADULBS (0269 238527) în intervalul orar 8-16. 

Lista contactelor institutionale se gaseste aici: https://admitere.ulbsibiu.ro/articol/74/contacte-si-linkuri-institutionale