Facultatea de Stiinte Socio-Umane

Specializări studii de licență


 Științe Socio-Umane ULBS

Studiază în Sibiu la unul dintre cele 15 programe de licență ale Facultății de Științe Socio-Umane ULBS: Conservare şi restaurare, Studiul patrimoniului și managementul bunurilor culturale, Asistenţă socială, Istorie, Psihologie, Relaţii internaţionale şi studii europene, Resurse umane, Sociologie, Comunicare şi relaţii publice, Jurnalism, Studii de securitate, Ştiinţe politice, Teologie protestantă pastorală (lb. germană), Pedagogia învățământului primar și preșcolar în limba română, Pedagogia învățământului primar și preșcolar în limba germană.

Specializări studii de master


 Științe Socio-Umane ULBS

Alege unul dintre cele 13 programe de master: Publicitate şi brand, Protejarea şi valorificarea patrimoniului istoric, Restaurare lemn policrom, Leadership şi management organizaţional, Selecţia şi gestiunea resurselor umane, Psihologie clinică. Consiliere psihologica si psihoterapie, Psihologie medico-legală și criminalistică. Evaluare și intervenție, Psihologia muncii și organizațională. Diagnoză și intervenție ocupațională., Management educațional, Intervenții educaționale în școala incluziva, Managementul integrării europene şi administraţiei publice, Securitate şi relaţii internaţionale, Asistenta sociala a grupurilor vulnerabile. Politici si strategii de interventie.

Specializări Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă


 Departamentul de Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă

Studiază la programul de licență (ID): Pedagogia învățământului primar și preșcolar în limba română.

Contact Facultatea de Științe Socio-Umane


Adresa: Bd. Victoriei, Nr. 5 - 7, 550201, Sibiu, România
Call Center: 0376448413
E-mail: admitere.socioumane@ulbsibiu.ro
Web: https://socioumane.ulbsibiu.ro/
Localizare: Harta

 

Documente utile în atenția candidaților


 Criterii de admitere și condiții specifice Facultatea de Științe Socio-Umane ULBS 2024

 Număr locuri scoase la concurs pentru toate programele de studii de licență

 Număr locuri scoase la concurs pentru toate programele de studii de master

Alte detalii și rezultatele concursului de admitere vor fi afisate pe https://socioumane.ulbsibiu.ro