Cum si ce taxe trebuie sa platesc ?

Taxele se pot achita 

 • online prin intermediul aplicației de înscriere (folosind cardul bancar)
 • ordin de plată/ virament bancar sau mandat poștal (plata se efectuează în contul IBAN RO98TREZ57620F330500XXXX, cont deschis la Trezoreria Sibiu)
  • Ordinul de plată trebuie sa conţină la detalii plată următoarele date:
   • Beneficiarul ULBS
   • CIF-ul ULBS (4480173)
   • CNP-ul candidatului
   • Forma de învățământ ( ZI / ID/ IFR)

TAXA DE ADMITERE:

 • 150 RON (toate facultățile cu excepția Facultății de Medicină)
 • 250 RON (Facultatea de Medicină)

Romanii de pretutindeni sunt scutiti la plata taxelor de inscriere.

Conform legii, copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învățământul superior.
 
De asemenea, la concursurile de admitere organizate la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu se scutesc de la taxa de înscriere, pentru o singură dată (la o singura facultate din cadrul ULBS daca un candidat se inscrie la doua sau mai multe facultati) într-o sesiune de admitere, următoarele categorii de candidați:
 
a) angajații Universității "Lucian Blaga" din Sibiu și copiii angajaților care nu se încadrează în prevederea art. 24 al. 2;
b) copiii pensionarilor care au fost angajați ai Universității "Lucian Blaga" din Sibiu;
c) copiii personalului didactic pensionat sau decedat;
d) orfanii de ambii părinți;
e) tinerii proveniți din centrele de plasament sau din plasament familial;
f) candidații cu dizabilități dovedite prin documente eliberate de organele abilitate de lege.

Scutirea de la plata taxei de înscriere nu presupune și scutirea de la plata taxelor de studii în cazul ocupării unui loc cu taxă.

După efectuarea înscrierii, taxele de înscriere la concursul de admitere nu se restituie chiar dacă candidații își retrag dosarul de concurs înainte de încheierea perioadei de înscriere


TAXA DE ÎNMATRICULARE: 25 RON


TAXA DE ȘCOLARIZARE

Cuantumul taxelor de școlarizare aferente studenților înmatriculați pe un loc cu taxă în anul I de studiu în anul universitar 2020-2021 la toate ciclurile de studii universitare a fost aprobat în Hotărârea Senatului nr 1619 din 27 martie 2020

 
Consultați si  Regulamentul admitere 2020-2021  dar si Metodologia proprie specifică facultatii la care doriti sa va inscrieti.