Cum si ce taxe trebuie sa platesc ?

Taxele se pot achita 

 • online prin intermediul aplicației de înscriere (folosind cardul bancar)
 • ordin de plată/ virament bancar sau mandat poștal (pentru plata in RON plata se efectuează în contul IBAN RO98TREZ57620F330500XXXX, cont deschis la Trezoreria Sibiu; pentru plata in EUR contul IBAN este RO49RNCB0227036041020010)
  • Ordinul de plată trebuie sa conţină la detalii plată următoarele date:
   • Beneficiarul ULBS
   • CIF-ul ULBS (4480173)
   • CNP-ul candidatului
   • Forma de învățământ ( ZI / ID/ IFR)
   • programul pentru care a fost achitată.
 • online prin criptomonede BTC sau EGLD prin intermediul aplicației de înscriere.

TAXA DE ÎNSCRIERE:

 • 150 RON (toate facultățile cu excepția Facultății de Medicină)
 • 300 RON (Facultatea de Medicină)

Românii de pretutindeni sunt scutiți de plata taxelor de inscriere.

Conform legii, copiii personalului didactic si didactic auxiliar aflat in activitate sau pensionat sunt scutiti de plata taxelor de inscriere la concursurile de admitere in învățământul superior
 
De asemenea, la concursurile de admitere organizate la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu se scutesc de la taxa de înscriere, pentru o singură dată (la o singura facultate din cadrul ULBS daca un candidat se inscrie la doua sau mai multe facultati) într-o sesiune de admitere, următoarele categorii de candidați:
 
a) angajații Universității "Lucian Blaga" din Sibiu și copiii angajaților care nu se încadrează în prevederea art. 28 al. 2;
b) copiii pensionarilor care au fost angajați ai Universității "Lucian Blaga" din Sibiu;
c) orfanii de ambii părinți cu varsta de pana la 26 ani;
d) tinerii proveniți din centrele de plasament sau din plasament familial;
e) candidații cu dizabilități dovedite prin documente eliberate de organele abilitate de lege;
f) candidații din categoria „români de pretutindeni” (în conformitate cu prevederile OMEN nr. 4107/06.07.2018).

Scutirea de la plata taxei de înscriere nu presupune și scutirea de la plata taxelor de studii în cazul ocupării unui loc cu taxă.

După efectuarea înscrierii, taxele de înscriere la concursul de admitere nu se restituie chiar dacă candidații își retrag dosarul de concurs înainte de încheierea perioadei de înscriere


TAXA DE ÎNMATRICULARE: 25 RON


TAXA DE ȘCOLARIZARE

Cuantumul taxelor de școlarizare aferente studenților înmatriculați pe un loc cu taxă în anul I de studiu în anul universitar 2022-2023 la toate ciclurile de studii universitare a fost aprobat în Hotărârea Senatului nr 2083 din 30 mai 2022. Pentru confirmarea unui loc cu taxa se va achita prima transa in valoare de 40% (pentru forma de invatamant cu frecventa) sau 35% (pentru forma de invatamant de la distanta si cu frecventa redusa) din valoarea totala a taxei de studiu pe anul I:

 

 

Consultați si  Regulamentul admitere 2022  dar si Metodologia proprie specifică facultatii la care doriti sa va inscrieti.