Cum confirm locul ocupat?

Extras din  Addendum Regulament admitere 2020-2021

După afișarea listelor cu rezultatele concursului de admitere, candidații pot depune contestații online cu privire la acestea, în conformitate cu prevederile din Regulament.

Contestațiile online se depun în termenele stabilite de fiecare facultate și cu respectarea prevederilor Regulamentului.

După soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale ale concursului de admitere, candidații declarați admiși trebuie să confirme ocuparea locurilor câștigate prin concurs, în perioadele stabilite de facultăți.

Candidatul declarat admis pe un loc fără taxă are obligația să depună diploma de bacalaureat, respectiv diploma licență / adeverința de absolvire (pentru programele de master) în original, la sediul facultății la care a fost admis, în termenul stabilit de către aceasta. Nedepunerea în termen a diplomei de bacalaureat, respectiv a diplomei licență / adeverinței de absolvire (pentru programele de master), în original, atrage pierderea locului dobândit prin concurs.

Candidatul declarat admis pe un loc cu taxă, în etapa de confirmare a locului, trebuie să semneze, online sau la sediul facultății la care a fost admis, contractul de școlarizare cu taxă și să achite online contravaloarea primei tranșe din taxa de școlarizare. În cazul în care candidatul a semnat online contractul de școlarizare cu taxă, se obligă să-l semneze olograf, în termenele stabilite de universitate, dar nu mai târziu de începutul anului universitar 2020-2021.

La confirmarea locului ocupat prin concurs, toți candidații admiși vor achita online taxa de înmatriculare în cuantum de 25 de lei.

Candidații în așteptare pot confirma rămânerea sau retragerea din procesul de concurs. Vor fi eliminați din concurs și nu vor participa la reclasificarea candidaților, în urma perioadei de confirmare a locurilor, candidații în așteptare care nu au confirmat rămânerea în procesul de concurs.

La sfârșitul perioadei de confirmare online a ocupării locurilor pentru candidații admiși, respectiv a rămânerii în concurs pentru candidații în așteptare, aplicația Admitere online va realiza reclasificarea candidaților pe baza opțiunilor acestora (procedură denumită și "glisare"). Reclasificarea candidaților se realizează după fiecare sesiune de admitere, cel târziu în ziua anterioară începerii sesiunii de admitere următoare sau a anului universitar, după caz.

În urma procesului de reclasificare realizat de aplicație, se vor genera listele care stau la baza înmatriculării studenților în anul universitar 2020-2021. Aceste liste vor fi publicate pe pagina web a ULBS și ale facultăților.

 

Consultați si  Regulamentul admitere 2020-2021  dar si Metodologia proprie specifică facultatii la care doriti sa va inscrieti.

Ghidul de confirmare loc https://admitere.ulbsibiu.ro/resources/front/img/ulbs/Ghid-Confirmare-loc.pdf