Metodologie


Criterii de selecție / admitere

Program de studiuTip/probe de concursCriteriile de selecţie
Aplicaţii avansate în inginerie electricăConcurs de admitere mixt/ Probă oralăMedia obţinută la examenul de licenţă (diplomă)
Proba de verificare a cunoștințelor de domeniu și, eventual,
complementare notată cu Admis/respins
Ingineria şi managementul gazelor naturaleConcurs de admitere mixt/ Probă oralăMedia obţinută la examenul de licenţă (diplomă)
Proba de verificare a cunoștințelor de domeniu și, eventual,
complementare notată cu Admis/respins
Sisteme CAD-CAE-CAM în deformarea plasticăConcurs de admitere mixt/ Probă oralăMedia obţinută la examenul de licenţă (diplomă)
Proba de verificare a cunoștințelor de domeniu și, eventual,
complementare notată cu Admis/respins
Structura, programarea și mentenanța sistemelor CNCConcurs de admitere mixt/ Probă oralăMedia obţinută la examenul de licenţă (diplomă)
Proba de verificare a cunoștințelor de domeniu și, eventual,
complementare notată cu Admis/respins
Logistică industrialăConcurs de admitere mixt/ Probă oralăMedia obţinută la examenul de licenţă (diplomă)
Proba de verificare a cunoștințelor de domeniu și, eventual,
complementare notată cu Admis/respins
Sisteme şi tehnologii inteligente de fabricaţieConcurs de admitere mixt/ Probă oralăMedia obţinută la examenul de licenţă (diplomă)
Proba de verificare a cunoștințelor de domeniu și, eventual,
complementare notată cu Admis/respins
Managementul afacerilor industrialeConcurs de admitere mixt/ Probă oralăMedia obţinută la examenul de licenţă (diplomă)
Proba de verificare a cunoștințelor de domeniu și,
eventual, complementare notată cu Admis/respins
Managementul proiectelor europeneConcurs de admitere mixt/ Probă oralăMedia obţinută la examenul de licenţă (diplomă)
Proba de verificare a cunoștințelor de domeniu și,
eventual, complementare notată cu Admis/respins
Managementul calităţiiConcurs de admitere mixt/ Probă oralăMedia obţinută la examenul de licenţă (diplomă)
Proba de verificare a cunoștințelor de domeniu și, eventual,
complementare notată cu Admis/respins
Embedded Systems - EnglezăConcurs de admitere mixt/ Probă oralăMedia obţinută la examenul de licenţă (diplomă)
Proba de verificare a cunoștințelor de domeniu notată
cu Admis/respins
Probă de competenţă lingvistică eliminatorie
Advanced Computing SystemsConcurs de admitere mixt/ Probă oralăMedia obţinută la examenul de licenţă (diplomă)
Proba de verificare a cunoștințelor de domeniu notată
cu Admis/respins
Probă de competenţă lingvistică eliminatorie
Ingineria calculatoarelor în aplicaţii industrialeConcurs de admitere mixt/ Probă oralăMedia obţinută la examenul de licenţă (diplomă)
Proba de verificare a cunoștințelor de domeniu și, eventual,
complementare notată cu Admis/respins

Locuri rămase scoase la concurs pentru sesiunea de toamna

DomeniuProgram de studiuCapacitate
instituțională
(HG 117/2017)
Locuri
BUGET Români,
UE, SEE
Locuri
TAXĂ Români,
UE, SEE
Grant
sub-
ventionat
de ULBS
Domenii
prioritare
RROMI
BUGET
BUGET
Rep. Mold +
Diaspora
CPLCPV
Inginerie electricăAplicaţii avansate în inginerie electrică501515040000
Mine, petrol și gazeIngineria şi managementul gazelor naturale501511040000
Inginerie industrialăSisteme CAD-CAE-CAM în deformarea plastică500 (*)1520050100
Inginerie industrialăStructura, programarea și mentenanța sistemelor CNC500 (*)1520040000
Inginerie industrialăLogistică industrială500 (*)1214040000
Inginerie industrialăSisteme şi tehnologii inteligente de fabricaţie500 (*)1520050000
Inginerie și managementManagementul afacerilor industriale450 (*)1520050000
Inginerie și managementManagementul proiectelor europene450 (*)1723000000
Inginerie și managementManagementul calităţii450 (*)1720030000
Calculatoare și tehnologia informațieiEmbedded Systems - Engleză150 (*)1515050000
Calculatoare și tehnologia informațieiAdvanced Computing Systems150 (*)1515050000
Calculatoare și tehnologia informațieiIngineria calculatoarelor în aplicaţii industriale150 (*)1531040100

(*) număr de locuri cumulat pentru tot domeniul programului de studiu


Taxe de școlarizare

Program de studiuTaxă de școlarizare
Aplicaţii avansate în inginerie electrică3600
Ingineria şi managementul gazelor naturale3600
Sisteme CAD-CAE-CAM în deformarea plastică3600
Structura, programarea și mentenanța sistemelor CNC3600
Logistică industrială3600
Sisteme şi tehnologii inteligente de fabricaţie3600
Managementul afacerilor industriale3600
Managementul proiectelor europene3600
Managementul calităţii3600
Embedded Systems - Engleză3600
Advanced Computing Systems3600
Ingineria calculatoarelor în aplicaţii industriale3600

Calendar concurs de admitere

● înscrieri: 12 – 17 iulie 2018, respectiv: 10 – 15 sept. 2018
● proba de competenţă lingvistică: 17 sept. 2018
● proba orală: 17 – 19 sept. 2018
● rezultate: 20 sept. 2018
● contestații: 20 sept. 2018
● confirmarea locului: 21-24 sept. 2018 (cu excepția zilei de duminică, 23 sept)
● rezultate finale: 25 sept. 2018


Statistici înscrieri


Rezultate

PARȚIALE:
FINALE:

Arhivă


Contact