Regulament de organizare și desfășurare a concursului de admitere pentru anul universitar 2018-2019

Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere la programele de studii ale Universității „Lucian Blaga” din Sibiu pentru anul universitar 2018-2019 a fost aprobat în ședința de Senat din data de 29.03.2018.

Adobe Reader Regulament admitere 2018-2019

Link Alte reglementări și hotărâri: Metodologia de admitere pentru etnicii, Certificarea calității, Ordine Minister, Hotărâri Comisia Centrală

Acte necesare

Tabelul sinoptic cu documentele necesare la înscriere, în funcție de tipul de studii pentru care optează candidatul


Dispoziții generale

Informaţii despre tipurile de studii şi formele de învăţământ pentru care se organizează concurs, tipurile de locuri pe care pot concura candidaţii.


Organizare concurs

Tipurile de concurs, organizarea comisiei centrale de admitere şi comisiilor pe facultăţi, calendarul concursului


Înscriere candidați

Stabilirea perioadelor de înscriere, întocmirea dosarului de înscriere, taxe


Probe de concurs și stabilire rezultate

Desfăşurarea probelor şi afişarea listelor iniţiale


Contestații, confirmare locuri și rezultate finale

Modalitatea de depunere a contestaţiilor şi de afişare liste finale după confirmări


Dispoziții finale

Înmatricularea după decizia rectorului