Echivalarea certificatelor lingvistice

Echivalarea certificatelor lingvistice pentru admiterea la studiile universitare de licenţă şi master organizate într-o limbă străină:

Limba engleză:
• Cambridge PET (Distinction) B2
• Cambridge FCE (First Certificate in English-grades B,C) B2
• Cambridge FCE for SCHOOLS (First Certificate in English-grades B,C) B2
• Cambridge FCE/FCE for Schools (Grade A) C1
• Cambridge CAE (Certificate in Avanced English –Grades B, C) C1
• Cambridge CPE (Certificate of Proficiency in English-Grades A, B, C) C2
• Cambridge BEC (Business English Certificate):
o BEC Preliminary (Distinction) B2;
o BEC Vantage (Grades B, C) B2
o BEC Vantage (Grade A) C1
o BEC Higher (Grades B, C) C1
o BEC Higher (Grade A) C2
• BULATS (60-75 B2; 75-90 C1; >90 C2)
• ILEC B2/C1
• Financial ICFE B2/C1
• IELTS (International English Language Testing System) B2 (5.0-6.01), C1(6.5-7.0), C2(7.5-9.0)
• TOEFL iBT(Test of English as a Foreign Language-Internet-based Tests) B2 (86-109), C1 (110-120)
• TOEIC (Test of English for International Communication)-Listening: minimum 400, Reading: minimum 385, Speaking: minimum 160, Writing: 150

Limba germană:
• Deutsches Sprachdiplom der Kultursministerkonferenz, zweite Stufe
• ÖSD Zertifikat B1 / B2 / C1 / C2
• Goethe-Zertifikat B1, B2, C1
• PWD Prüfung Wirtschaftsdeutsch International C1
• BULATS Deutsch-Test für den Beruf
• Goethe Zertifikat C2 – Großes Deutsches Sprachdiplom
• TestDaF

Limba franceză:
• DALF (Diplôme approfondi de langue française) C1,C2
• DELF (Diplôme d’études en langue française) B2
• TCF (Test de connaissance du français) B2, C1, C2
• TEF (Test d’évaluation du français) B2, C1,C2

Limba chineză:
• HSK (eliberat de Institutul Confucius)

Notă:
Se echivalează şi studiile de minimum 6 luni, efectuate în străinătate, într-o limbă de largă circulaţie (engleză, franceză, germană, italiană, spaniola, rusă), pe baza actului din care rezultă explicit perioada de studiu. De asemenea, se echivalează și certificatele lingvistice obținute de la ULBS, din care reiese explicit minim nivelul B2.